Định vị thương hiệu

Định vị thương hiệu đúng đắn và bắt kịp xu hướng thị trường là cơ sở để thương hiệu khẳng định giá trị trong tâm trí khách hàng!

BRAND POSITIONING MODEL

Brand DNA

Root Strengths

(Sức mạnh nền tảng)

Những giá trị, lợi ích mà thương hiệu mình có sẵn, doanh nghiệp mình đang dựa vào đó để phát triển.
Root strengths đảm bảo cho những giá trị mà khách hàng ghi nhớ đầu tiên khi nghĩ đến thương hiệu.

Competitive Environment

(Môi trường kinh doanh cạnh tranh)

Môi trường cạnh tranh là các yếu tố thuộc về mặt cạnh tranh trên thị trường như số lượng đối thủ cạnh tranh, tiềm lực đối thủ cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ và vị thế của thương hiệu trong thị trường.

 • Phân tích góc nhìn của khách hàng về thị trường
 • Xác định những đối thủ ngang tầm thương hiệu và những thương hiệu đứng đầu để phân tích và đưa ra các quyết định đúng đắn.

Target Consumer

(Khách hàng mục tiêu)

Target là nhóm khách hàng mà thương hiệu họ luôn là lựa chọn tốt nhất. Từ đó, thương hiệu phần lớn sẽ xoay quanh các sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng đó.

 • Đối tượng khách hàng mục tiêu là ai?
 • Những người này có đặc điểm như thế nào?
 • Sở thích của họ là gì?
 • Thương hiệu này phù hợp với ai?

Insight

(Sự thấu hiểu khách hàng)

 • Động cơ ẩn sau hành vi bên ngoài của người khách hàng.
 • Những yếu tố có thể tác động đến hành vi của khách hàng trong tương lai.
 • Sự thấu cảm đằng sau thông tin thuần túy.
 • Thông tin thiên về hành động.
 • Những khát vọng/căng thẳng của khách hàng

Cần xác định:

 • Nhu cầu họ là gì?
 • Họ đang quan tâm về điều gì?
 • Thương hiệu này đáp ứng nhu cầu nào lớn nhất?

Benefits

(Lợi ích)

Benefit là những gì mà doanh nghiệp xây dựng thương hiệu đem lại được lợi ích cho khách hàng

 • Functional benefits
 • Emotional benefits
 • Sensorial benefits

1. Point of parity (POP)

 • Thuộc tính sản phẩm bắt buộc phải có của danh mục
 • Đối với Flanker Brand trong Brand Portfolio Strategy

2. Point of difference (POD)

Các yếu tố của sản phẩm hoặc dịch vụ tạo nên sự khác biệt

Values, Beliefs & Personality

(Giá trị, niềm tin và tính cách thương hiệu)

1. Values: Phẩm chất, giá trị mà thương hiệu đại diện
2. Beliefs: Thể hiện quan điểm của thương hiệu
3. Personalities: Những đặc điểm mà thương hiệu muốn được khách hàng nhìn nhận.

Cần xác định:

 • Nhu cầu họ là gì?
 • Họ đang quan tâm về điều gì?
 • Thương hiệu này đáp ứng nhu cầu nào lớn nhất?

Reason-to-believe

(Lý do để tin)

Những yếu tố quan trọng cần xác định

“Lý do để tin ” (Reason-to-believe) được hiểu là những yếu tố giúp giải đáp lý do vì sao khách hàng nên tin vào dịch vụ/sản phẩm của thương hiệu.

 • Brand history
 • Product ingredients
 • Product format
 • Packaging
 • Endorsement
 • Comparison
 • Country of origin

USP - Unique Selling Point

(Điểm khác biệt)

Yếu tố quan trọng nhất khiến khách hàng mục tiêu chọn thương hiệu, chủ yếu đến từ:

 • Điểm khác biệt (Point-of-difference)
 • Lý do để tin (Reason to believe)

1. Giải thích lợi ích của sản phẩm này giải quyết hiểu biết của người khách hàng như thế nào
2. Đưa ra tuyên bố khác biệt với đối thủ cạnh tranh, phản ánh lợi ích cảm xúc
3. Chứng thực
4. So sánh

Brand Essence

(Bản chất thương hiệu)

Định nghĩa

Giá trị cốt lõi của thương hiệu sẽ là trung tâm để mọi hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu xoay quanh nó. Tất cả những yếu tố đã kể trên tạo thành một giá trị trị cốt lõi hoàn chỉnh, từ đó tạo thành một brandkey hoàn thiện cho doanh nghiệp.

Cùng thu những kết quả tuyệt vời nhất từ

chiến dịch Định vị thương hiệu!

TẠI SAO DOANH NGHIỆP

CẦN ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Giúp doanh nghiệp hiểu được thị trường mục tiêu và đối thủ cạnh tranh

Giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực hiện trạng của thương hiệu

Phát huy thế mạnh của thương hiệu và khác biệt hóa so với đối thủ cạnh tranh

Tạo ấn tượng mạnh trong tâm trí khách hàng với định vị thương hiệu mới của Sản phẩm/ Dịch vụ

Dễ dàng triển khai các hoạt động quảng bá truyền thông thương hiệu.

QUY TRÌNH

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Bước 1

Pitching trao đổi về dự án

Bước 2

Nghiên cứu sơ bộ, đề xuất định hướng chiến lược

Bước 3

Nghiên cứu thị trường và lập sơ đồ định vị thương hiệu

Bước 4

Hoàn thiện chiến lược Định vị thương hiệu

Bước 5

Dự trù rủi ro và đưa ra các phương án dự phòng

Bước 6

Bàn giao dự án, hỗ trợ đo lường và tư vấn thực thi.

6+ năm kinh nghiệm thực hiện xây dựng chiến lược thương hiệu thành công.
Sáng tạo không ngừng, đem lại những giải pháp chiến lược hiệu quả.
Đa dạng kinh nghiệm triển khai dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu đa ngành nghề.
Hỗ trợ và giải đáp 24/7, làm việc với tất cả sự tận tâm và chân thành.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi