Những vấn đề chính trong
quản trị chuỗi cung ứng

 • Nền kinh tế thay đổi nhanh chóng
 • Luồng dữ liệu liền mạch
 • Kiểm soát chi phí
 • Cấu hình mạng lưới & chiến lược phân phối
 • Kiểm soát hàng hoá tồn kho & chất lượng đầu ra sản phẩm
 • Quản lý kho bãi và vận chuyển tốt hơn
 • Tích hợp chuỗi cung ứng và cộng tác chiến lược
 • Chiến lược sử dụng nguồn lực từ bên ngoài và thu mua
 • Thiết kế sản phẩm
 • Công nghệ thông tin và hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 • Nhân sự phù hợp

MỤC TIÊU CỦA SCM

Tối ưu hóa chi phí: Giảm thiểu chi phí liên quan đến vận chuyển, lưu trữ, và quản lý tồn kho để tăng lợi nhuận

Nâng cao hiệu quả bán hàng: Cải thiện các quy trình làm việc và tăng tốc độ xử lý thông tin, từ việc đặt hàng đến việc giao hàng.

Đảm bảo chất lượng: Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cho nguyên liệu và sản phẩm cuối, nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Tăng cường linh hoạt: Có khả năng thích ứng nhanh chóng với các thay đổi trong nhu cầu thị trường và giảm thiểu rủi ro từ các yếu tố như thiên tai, thiếu hụt nguyên liệu, hoặc biến động giá cả.

Tối đa hóa sự phối hợp: Nâng cao sự phối hợp giữa các bên liên quan, từ nhà cung cấp, nhà sản xuất, đến các đối tác phân phối và bán lẻ

Chú trọng vào khách hàng: Đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác

Duy trì Thương hiệu: Quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định, nhằm xây dựng và duy trì uy tín Doanh nghiệp

GIẢI PHÁP TƯ VẤN

Tư vấn chiến lược SCM

Xây dựng chiến lược & quy trình phân phối

Quản lý và tối ưu hóa hoạt động Logistics

Quản lý và vận hành quy trình kho hàng

Lập kế hoạch cung/cầu, Kinh doanh & Marketing

Quy trình triển khai chuỗi cung ứng

MUA SẮM

Giai đoạn ban đầu này liên quan đến việc xác định và lựa chọn những nhà cung cấp có thể cung cấp nguyên liệu, thành phần hoặc sản phẩm hoàn thiện cần thiết. Xem xét các yếu tố như giá cả, chất lượng, đáng tin cậy và tính bền vững khi lựa chọn nhà cung cấp.

SẢN XUẤT

Khi đã mua được các nguyên liệu cần thiết, giai đoạn sản xuất bắt đầu. Điều này bao gồm việc chuyển đổi nguyên vật liệu thành hàng hoá hoàn thiện thông qua quy trình sản xuất hoặc lắp ráp. Kế hoạch và kiểm soát sản xuất hiệu quả là cần thiết để tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu lãng phí

QUẢN LÝ TỒN KHO

Quản lý mức tồn kho là vô cùng quan trọng để cân bằng cung và cầu. Bằng cách có đủ lượng hàng tồn trên tay, Doanh nghiệp có thể tránh tình trạng hết hàng và tồn kho thừa, từ đó giảm thiểu chi phí lưu trữ và cải thiện dòng tiền. Các kỹ thuật quản lý tồn kho như Just-in-time (JIT) và số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) có thể giúp đạt được sự cân bằng này.

LOGISTICS

Giai đoạn logistics tập trung vào việc vận chuyển, lưu trữ và xử lý hàng hóa trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này bao gồm việc lựa chọn các phương tiện vận chuyển thích hợp, tối ưu hóa tuyến đường, quản lý các kho và trung tâm phân phối, và đảm bảo giao hàng đúng hẹn

PHÂN PHỐI

Bước cuối cùng trong quy trình chuỗi cung ứng là phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng hoặc các cửa hàng bán lẻ. Điều này đòi hỏi sự phối hợp hiệu quả giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ để đảm bảo thực hiện đơn hàng đúng hẹn và chính xác

BRAND MARKETING

Để phục việc nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao, nhà phân phối hỗ trợ cho các nhà bán hàng về Marketing và xây dựng Thương hiệu sản phẩm phục vụ phủ sóng đến người tiêu dùng