BỐN YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TỚI VIỆC
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

Tài sản Thương hiệu

Chủng loại hàng hoá

Chân dung khách hàng

Khả năng hậu cần (kho bãi, vận chuyển)

LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ

Mô hình 5T

T1 – Thấu hiểu:

Thực sự thấu hiểu về sản phẩm, thông tin Doanh nghiệp và thị trường mới là nền tảng vững chắc trong mọi quy trình. Đảm bảo giai đoạn thấu hiểu được hoàn thành chứa bảy nội dung sau:

T2 – Thiết lập mục tiêu:

Thiết lập mục tiêu là đưa ra những con số về nhận diện Thương hiệu, sản lượng đáp ứng, doanh số kỳ vọng, đây là nền tảng quyết định tới mô hình kênh phân phối, ngân sách đầu tư và thời gian hoàn thành.

T3 – Thiết kế mô hình kênh phân phối:

Dữ liệu với mục tiêu phù hợp với thực tế, yêu cầu người thực hiện cần lược bỏ những nội dung không quan trọng, chỉ tập trung vào mục tiêu của Doanh nghiệp

T4 – Tạo dựng chính sách:

Muốn thay đổi hoặc tác động tới những người Kinh doanh cần am hiểu hai yếu tố: con số và chính sách. Những chính sách này là tài liệu hiện thực hóa mục tiêu và mô hình chiến lược phân phối. Là cầu nối giữa đối tác và mục tiêu Thương hiệu/ sản lượng/ doanh số

T5 – Truyền tải:

Đây là thời điểm Doanh nghiệp đã trang bị đầy đủ “vũ khí và lực lượng” cho chiến lược phân phối, truyền tải Thương hiệu, chuẩn mực đạo đức, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cộng đồng, chính sách bán hàng. Luôn thể hiện mình là một Thương hiệu dẫn đầu, tạo cảm hứng, tạo nhu cầu cho đối tác trước khi họ có nhu cầu kết nối trở thành thành viên trong chiến lược kênh phân phối

MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI