NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Về SEFA Media

SEFA Media là công ty chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu và cung cấp giải pháp Marketing tổng thể cho doanh nghiệp. Từ đó, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên chiến lược định hướng dài hạn và xây dựng các giá trị thương hiệu bền vững.

Tầm nhìn

Định hướng trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và hoạch định chiến lược Marketing thương hiệu. SEFA Media tiên phong với hoạt động ứng dụng công nghệ trong hệ thống giải pháp toàn diện với yếu tố đổi mới, sáng tạo nhằm phát triển thương hiệu vững bền.

Sứ mệnh

Nâng tầm giá trị thương hiệu Việt

SEFA Media mang sứ mệnh giúp các doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế nhờ xây dựng bản sắc thương hiệu độc nhất và nền tảng phát triển bền vững trong thời đại kỹ thuật số.

Giá trị cốt lõi

Tận tâm

Luôn Tận tâm vì lợi ích khách hàng

Tri thức

Sáng tạo và đổi mới để đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của thị trường

Gắn kết

Đề cao sự Gắn kết trong môi trường văn hóa năng động, thân thiện

Tốc độ

Đảm bảo Tốc độ song song với chất lượng dịch vụ

Trách nhiệm

Phát triển doanh nghiệp gắn với Trách nhiệm xã hội

Ý nghĩa tên thương hiệu

SEFA Media là sự kết hợp bởi 04 tính từ thể hiện mục tiêu, tôn chỉ hoạt động mà chúng tôi luôn hướng đến: Đồng hành, định hướng và trở thành bệ phóng cho sự bứt phá của các doanh nghiệp trong quá trình định vị thương hiệu. SEFA Media đề cao yếu tố chuyên nghiệp, uy tín để đem lại sự an tâm và hài lòng cho quý khách hàng.

S – Satisfied: Đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng làm trọng tâm để phục vụ một cách tận tâm nhất;

E – Expertise: Trang bị đủ kiến thức và kĩ năng để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn chiến lược thương hiệu;

F – Futuristic: Luôn làm việc với tâm thế hướng đến giá trị tương lai;

A – Adaptive: Linh hoạt để thích nghi trong mọi vấn đề của khách hàng.

Tài sản lớn nhất của doanh nghiệp chính là con người

Sự phát triển của công ty phụ thuộc rất lớn vào những nỗ lực và khả năng sáng tạo vô hạn của đội ngũ nhân sự. Tại SEFA, nhân sự được trao cơ hội công bằng để khuyến khích sự đột phá, tinh thần chủ động làm việc độc lập và tự phát triển, từ đó tạo ra hiệu suất cao trong công việc.