Hợp tác để phát triển thành công cùng SEFA Media

Đồng hành cùng Doanh nghiệp xây dựng nhanh chóng, tăng trưởng quy mô, bán hàng trên toàn thế giới và trở nên nổi bật, tất cả đều có thể thực hiện với một đối tác mà bạn có thể tin tưởng. Bất kể mục tiêu của bạn là gì, chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được chúng.

Đối tượng hợp tác

Quỹ đầu tư

Đối tác nền tảng

Đối tác truyền thông

Chủ nhà máy

Khách hàng doanh nghiệp

CTV dịch vụ

Hình thức hợp tác

Quy trình hợp tác

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin hợp tác, nội dung hợp tác;

Liên hệ & Trao đổi

Gặp mặt trao đổi và trình bày nội dung

Thống nhất và xây dựng kế hoạch hợp tác

Đôi bên cùng thống nhất và tiến hành xây dựng kế hoạch

Ký kết hợp đồng

Ký kết hợp đồng nguyên tắc hợp tác giữa 2 bên

Triển khai

Tiến hành triển khai hợp tác

SEFA Media - Lựa chọn
hàng đầu của đối tác

1.

Đơn vị uy tín về giải pháp Marketing thương hiệu

2.

Chương trình đối tác linh hoạt

3.

Sở hữu hệ sinh thái đa dạng

4.

Đảm bảo lợi ích song phương

Đăng ký trở thành đối tác của SEFA Media