LỢI ÍCH CỦA CÁC CÔNG TY IPO

Tăng tiền mặt và vốn dài hạn

Nguồn vốn được tạo ra để hỗ trợ tăng trưởng, tăng vốn lưu động, đầu tư vào nhà máy và thiết bị, mở rộng nghiên cứu và phát triển, thanh toán nợ và thực hiện nhiều mục tiêu khác

Tăng giá trị thị trường

Giá trị các công ty đại chúng có xu hướng cao hơn giá trị các công ty tư vấn tương đương. Gia tăng tăng uy tín thanh khoản, mức độ công bố thông tin và khả năng xác định giá trị Doanh nghiệp

Sáp nhập/ Mua lại

Hoạt động này có thể đạt được bằng cách xem xét lượng hàng tồn kho và tiết kiệm được tiền mặt

Chiến lược tăng trưởng

Tăng giá trị dài hạn nhờ vào tài sản Thương hiệu và chiến lược phát triển Marketing Thương hiệu bền vững

Khả năng thu hút và giữ chân nhân sự chủ chốt

Khuyến khích và phúc lợi cho nhân sự sở hữu cổ phiếu

Gia tăng uy tín, danh tiếng

Tầm nhìn công ty nâng cao, có thể bán được cổ phiếu để ngày càng nhiều người biết đến Thương hiệu Doanh nghiệp

ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP
THAM GIA IPO

THÂM NIÊN CỔ PHẦN CÔNG TY LỚN HƠN HOẶC BẰNG 02 NĂM

VỐN ĐIỀU LỆ - GIÁ TRỊ VỐN HOÁ TỪ 30 TỶ ĐỒNG TRỞ LÊN

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Có phương án và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động bán cổ phiếu

GIẢI PHÁP TƯ VẤN IPO DOANH NGHIỆP

từ SEFA Media

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU GỌI VỐN

Chuyên gia tư vấn sẽ đánh giá nhu cầu vốn của Doanh nghiệp dựa trên kế hoạch phát triển và dự án cụ thể mà Doanh nghiệp đang chuẩn bị thực hiện

LẬP KẾ HOẠCH GỌI VỐN

Dựa trên nhu cầu vốn, chuyên gia tư vấn sẽ giúp Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch gọi vốn chi tiết, bao gồm số lượng vốn cần huy động, cơ cấu gọi vốn, và thời gian triển khai

XÁC ĐỊNH NGUỒN VỐN

Chuyên gia tư vấn sẽ tìm kiếm và đề xuất các nguồn vốn phù hợp như vốn vay ngân hàng, vốn đầu tư từ các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức, vốn rủi ro, hoặc các phương thức gọi vốn khác

THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC GỌI VỐN

Tư vấn sẽ hỗ trợ xây dựng chiến lược gọi vốn, bao gồm các phương tiện tiếp cận như tạo hình Thương hiệu, triển khai chiến dịch tiếp thị, và xây dựng thông điệp thuyết phục

THỰC HIỆN THƯƠNG THẢO

Chuyên gia tư vấn sẽ tham gia vào quá trình thương thảo với các nhà đầu tư hoặc các tổ chức tài chính để đạt được điều kiện và điều khoản tốt nhất cho việc gọi vốn

LẬP HỒ SƠ DỰ ÁN GỌI VỐN

Tư vấn sẽ hỗ trợ việc lập dự án hồ sơ gọi vốn, bao gồm việc chuẩn bị các tài liệu, báo cáo tài chính, và thông tin cần thiết để giới thiệu Doanh nghiệp đến các nhà đầu tư.