SEFA ACADEMY

Đào tạo Branding và Marketing tổng thể cùng Agency hàng đầu Việt Nam

Đào tạo trở thành chuyên gia

Thương hiệu mạnh được xây dựng từ nền tảng vững chắc của một chiến lược thương hiệu tuyệt vời

Account SPro 2024

Đào tạo từ Kinh nghiệm thực chiến của Agency tư vấn chiến lược hàng đầu Việt Nam

Marketing Performance Management

Đào tạo từ Kinh nghiệm thực chiến của Agency tư vấn chiến lược hàng đầu Việt Nam

Digital Marketing Base 2024

Đào tạo từ Kinh nghiệm thực chiến của Agency tư vấn chiến lược hàng đầu Việt Nam

E-commerce Platform 2024

Đào tạo từ Kinh nghiệm thực chiến của Agency tư vấn chiến lược hàng đầu Việt Nam

Marketing Solution for Business Growth

Đào tạo từ Kinh nghiệm thực chiến của Agency tư vấn chiến lược hàng đầu Việt Nam

Tôn chỉ đào tạo của SEFA Academy

Thương hiệu mạnh được xây dựng từ nền tảng vững chắc của một chiến lược thương hiệu tuyệt vời

01. Phương pháp giảng dạy sáng tạo

Không chỉ đào tạo về hệ thống kiến thức bài bản mà còn ứng dụng thực chiến.

02. Nội dung đào tạo độc quyền

Nội dung đươc tích lũy và đúc kết trong hành trình tư vấn thương hiệu thành công cho hàng ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam.

03. Lấy học viên làm trung tâm

Môi trường đào tạo tích cực, khuyến khích thảo luận, phân tích thực tế và luôn đánh giá tiến độ của học viên.

Đăng ký tư vấn miễn phí