Vai trò và tầm quan trọng của Performance Marketing trong kỷ nguyên Digital

Tiếp thị chính xác đối tượng mục tiêu

Tối ưu hóa chi phí tiếp thị

Tăng cường hiệu suất chuyển đổi

Đo lường hiệu quả

Giải pháp bao gồm 6 phân mảng chính
tập trung