THÁCH THỨC TRONG XÂY DỰNG
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Nhân sự không hiểu biết thấu đáo về văn hoá đối với sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp

Nhân viên không hiểu được tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp và Ban lãnh đạo công ty

Không thể hiện được giá trị của văn hoá Doanh nghiệp cho đối tác khách hàng về uy tín Thương hiệu Doanh nghiệp

Tinh thần, tư tưởng thiếu điểm chung và không bắt nguồn từ hệ tư tưởng của công ty

Chưa có phương pháp huấn luyện và đào tạo xây dựng và triển khai văn hoá Doanh nghiệp các cấp cán bộ nhân viên

Ý nghĩa của văn hoá Doanh nghiệp nếu
ứng dụng thành công

Giúp nhân viên dễ dàng hòa nhập với nhau

Nâng cao năng suất và chất lượng mối quan hệ công sở

Tác động tích cực đến sự gắn bó lâu dài của nhân viên

Tạo dựng niềm tin, lòng trung thành từ phía khách hàng

Nâng cao danh tiếng Thương hiệu, hình ảnh uy tín

Quy trình thực hiện