Truyền thông Thương hiệu

Kích hoạt thương hiệu – Tác động giá trị chân thật và mạnh mẽ nhất trong tâm trí người tiêu dùng!

Vai trò của Truyền thông thương hiệu

Xác lập giá trị dài hạn cho thương hiệu: xây dựng và thể hiện giá trị hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng

Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp: đánh bóng thương hiệu, thay đổi hành động, suy nghĩ của khách hàng theo hướng có lợi cho thương hiệu

Truyền thông thương hiệu

Gia tăng doanh số, lợi nhuận: tăng cao tỉ lệ tiếp cận và thu hút khách hàng.

Gia tăng lợi thế cạnh tranh: Xác định các điểm chạm thương hiệu nhằm tối ưu hóa hiệu suất truyền thông và gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường

TRUYỀN THÔNG 3M - "KIỀNG BA CHÂN"

VỮNG CHÃI TRONG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

Paid Media
Truyền thông trả phí

 • Paid Social Media
 • Banner Ads
 • OOH và DOOH
 • Native Ads
 • Tìm kiếm trả tiền
 • Quảng cáo trên MXH

Owned Media
Truyền thông sở hữu

 • Website
 • Mobile apps
 • Mạng xã hội
 • Blog
 • Brochures
 • Trưng bày tại cửa hàng

Earned Media
Truyền thông lan truyền

 • Lời truyền miệng
 • Đề cập , bình luận trên mạng xã hội
 • Chia sẻ video , hình ảnh
 • Đăng , đăng lại
 • Đánh giá online
 • Phủ sóng truyền thông

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

Stage I: Communication Platform

 • Communication Platform
 • Communication Objective
 • Strategic Communication Brief
 • Creative Idea
 • Pick-up Point /Brand Challenge
 • Brand Status
 • Brand Destination

Stage II: Touch-Points Planning/ Communication Plan

 • Phasing/Timing
 • Budgetallocation
 • Brand Idea
 • Creative Assets

Cùng các chuyên gia Tư vấn Chiến lược Marketing

thương hiệu đồng hành và xây dựng doanh nghiệp

TẠI SAO DOANH NGHIỆP

CẦN ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Tiếp nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng

Doanh nghiệp tiến hành trao đổi với SEFA Media thông tin về thương hiệu, những yêu cầu, mục tiêu thực hiện chiến dịch

Nghiên cứu thị trường

Phân tích thị trường và những xu thế mới nhất. Từ đó đưa ra các quyết định trọng tâm trong chiến lược Truyền thông thương hiệu.

Đánh giá tiềm năng thương hiệu

Thực hiện nghiên cứu thương hiệu bằng mô hình SWOT để đánh giá được tổng quan nhất tiềm lực phát triển, hướng đi khả thi và chuẩn bị bản nghiên cứu và mở thị trường.

Đề xuất chiến lược mở rộng thương hiệu

SEFA Media giúp bạn thực hiện mục tiêu ngắn và dài hạn của doanh nghiệp với bản kế hoạch và chiến lược Truyền thông cho thương hiệu đúng đắn.

Thực thi và quản lý toàn diện chiến dịch

Tiến hành thực thi theo bản kế hoạch để ra. Thực hiện đo lường, thẩm định, cải thiện các chiến dịch thương hiệu và thống kê phân tích kết quả.

06 TƯ DUY TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

THƯƠNG HIỆU TẠI SEFA

6+ năm kinh nghiệm đồng hành cùng các dự án ra mắt thương hiệu thành công.
Sáng tạo không ngừng, đem lại những giải pháp chiến lược hiệu quả.
Đa dạng kinh nghiệm triển khai dịch vụ Ra mắt thương hiệu cho mọi ngành nghề.
Hỗ trợ và giải đáp 24/7, làm việc với tất cả sự tận tâm và chân thành.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi