Tư vấn Chiến lược Kinh doanh & Marketing Thương hiệu cho Doanh nghiệp

Giúp doanh nghiệp định hình mô hình kinh doanh và quyết định hướng đi phù hợp để đạt được những kết quả kinh doanh 

Đối tác
của chúng tôi

Tầm quan trọng của
Chiến lược trong Doanh nghiệp?

Chiến lược là chìa khóa thành công trong hoạt động vận hành của bất kỳ Doanh nghiệp nào. Chiến lược là điều bắt buộc cho mọi mục tiêu từ Kinh doanh, Marketing, Phát triển, Đào tạo, Mở rộng,… nếu Doanh nghiệp không muốn lãng phí tài nguyên, nguồn lực vào những định hướng không rõ ràng.

Những vấn đề thường thấy trong

CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP?

Không đủ tài nguyên

Bao gồm nguồn vốn, nhân lực và thời gian để thực hiện các kế hoạch trong bản chiến lược, đặc biệt là sai lầm trong việc phân bổ tài chính để phù hợp với nguồn lực

Không rõ ràng

 Chiến lược không đủ chi tiết là hậu quả dẫn đến sự hiểu lầm trong tổ chức, nhân sự không biết triển khai hoạt động cụ thể, kết quả khó đo lường và không có giá trị kế thừa

Không đột phá

Thiếu ý tưởng mang tính cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường, duy trì các hoạt động truyền thống, chạy theo xu thế mà không lưu ý đến cơ hội và tính phù hợp cho Doanh nghiệp

Không có phương án dự phòng

Rủi ro thị trường, rủi ro về sản phẩm, rủi ro về cung ứng, và rủi ro tài chính,... có thể xảy ra bất cứ lúc nào và phá vỡ mọi Kế hoạch nếu Doanh nghiệp không có phương án Quản trị.

Giải pháp Tư vấn Chiến lược Kinh doanh
Marketing Thương hiệu

từ SEFA Media

Khảo sát nguồn lực Doanh nghiệp, tiềm lực đáp ứng phát triển

Talkshow “Ứng dụng cơ chế vốn trong phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp”
Talkshow “Ứng dụng cơ chế vốn trong phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp”

Phân tích & Kiểm toán thực trạng -
Market Audit

Xây dựng hệ thống Quản trị mục tiêu theo tiêu chuẩn SMART

Xây dựng bản đồ Chiến lược Kinh doanh bền vững và ứng dụng thực tiễn

Xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động từng giai đoạn

Khảo sát nguồn lực Doanh nghiệp, tiềm lực đáp ứng phát triển

Tiêu chuẩn 6T

giúp Doanh nghiệp Xây dựng Chiến lược
Marketing & Kinh doanh hiệu quả tại SEFA Media

THÍCH NGHI

Một quá trình linh hoạt và có khả năng thích nghi, cho phép Doanh nghiệp điều chỉnh và thay đổi kế hoạch dựa trên phản hồi từ thị trường và biến đổi trong môi trường Kinh doanh

TẬP TRUNG

Đề cao việc hoạch định Mục tiêu rõ ràng theo từng Giai đoạn, giảm thiểu rủi ro và có tính đo lường cho giai đoạn tiếp bằng việc sử dụng nguồn lực, ngân sách chi tiêu hợp lý.

THỰC TẾ

Đảm bảo rằng các mục tiêu, chiến lược và hoạt động được đề xuất có tính khả thi khi đi vào hoạt động, phản ánh được tình hình thực tế của Doanh nghiệp và thị trường.

TRỰC QUAN

Sử dụng các phương tiện, báo cáo minh bạch, rõ ràng để trình bày thông tin, dữ liệu một cách trung thực phục vụ việc đưa ra quyết định đúng đắn trong kế hoạch.

TƯƠNG LAI

Chiến lược đảm bảo cho Giá trị cốt lõi Doanh nghiệp trường tồn, có giá trị kế thừa, tích hợp các yếu tố như tự động hóa và nhân bản hoá để đạt được sự bền vững và tăng trưởng

TỐC ĐỘ

Đảm bảo tốc độ trong chiến lược Kinh doanh giúp Doanh nghiệp linh hoạt thích ứng và tận dụng những cơ hội mới cũng như giảm thiểu rủi ro từ những thay đổi này.

Quy trình làm việc

Nâng tầm Thương hiệu cùng SEFA

Hotline liên hệ
09851 96 239
Email
contact@sefamedia.vn
Địa chỉ
23/28 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội