SEFA Media tham gia Hội thảo cùng chuyên gia Thương hiệu quốc tế

Trong ngày 25/07/2023 vừa qua, SEFA Media đã có dịp tham gia buổi chia sẻ, trao đổi và đề xuất cơ hội hợp tác về chủ đề Xây dựng Thương hiệu và Nhân hiệu cho doanh nghiệp ứng dụng mô hình cơ chế vốn và hướng tới IPO sàn Việt Nam và Quốc tế. Sự […]