Quản trị Thương hiệu

Quản trị Thương hiệu để vững vàng Thương hiệu mạnh – Giá trị bền vững!

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Brand Management

Quản trị Thương hiệu là quá trình phân tích chiến lược, xác lập kế hoạch và kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến cách thương hiệu được doanh nghiệp đưa ra thị trường và được khai thác, quản lý trong hoạt động kinh doanh.

CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

Những nội dung nào phải triển khai trong Quản trị Thương hiệu?

Xác định Chiến lược thương hiệu

 • Bản đồ định vị
 • Phân tích cạnh tranh
 • Lựa chọn điểm khác biệt (POD)
 • Lựa chọn giá trị (bản sắc) cốt lõi
 • Lựa chọn kiến trúc thương hiệu

Hoạt động Marketing triển khai Chiến lược thương hiệu

 • Xác lập & thiết kế các yếu tố TH
 • Tích hợp các hoạt động marketing
 • Khai thác các liên kết bên ngoài

Đo lường kết quả và theo dõi, quản lý thương hiệu

 • Chuỗi giá trị thương hiệu
 • Theo dõi, đánh giá sức mạnh TH
 • Đo lường giá trị tài sản thương hiệu

Duy trì và tăng trưởng giá trị Tài sản thương hiệu

 • Danh mục thương hiệu
 • Bảo vệ, củng cố sức mạnh thương hiệu
 • Khai thác, suy trì thương hiệu
 • Chiến lược Mở rộng thương hiệu

QUY TRÌNH TƯ VẤN

CHIẾN LƯỢC MARKETING THƯƠNG HIỆU

Bước 1

Tiếp nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng

Bước 2

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ khách hàng và xây dựng bản Proposal

Bước 3

Ký cam kết

Bước 4

Tổ chức nghiên cứu chuyên sâu

Bước 5

Đề xuất chiến lược Marketing thương hiệu cho doanh nghiệp

Bước 6

Lập bản kế hoạch chiến lược thương hiệu tổng thể và chiến dịch chi tiết

Bước 7

Bàn giao dự án, đào tạo thực thi và hỗ trợ triển khai đồng hành phát triển

SEFA Media sẵn sàng đồng hành Quản trị Thương hiệu

cho doanh nghiệp!

6+ năm kinh nghiệm thực hiện xây dựng chiến lược thương hiệu thành công.
Sáng tạo không ngừng, đem lại những giải pháp chiến lược hiệu quả.
Đa dạng kinh nghiệm triển khai dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu đa ngành nghề.
Hỗ trợ và giải đáp 24/7, làm việc với tất cả sự tận tâm và chân thành.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi