Xây dựng mục tiêu Thương hiệu

Mục tiêu “soi đèn” để mỗi bước chiến lược đều cán đích thành công!

BRAND KPI

Xây dựng Mục tiêu Thương hiệu là việc đề ra, đánh giá và đo lường các chỉ tiêu gắn liền với mục đích chiến lược và phát triển của doanh nghiệp.

Một bản Brand KPI cần phải phù hợp với mục đích chiến lược và tập trung đúng mục tiêu trọng tâm phát triển thương hiệu.

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN

XÂY DỰNG MỤC TIÊU THƯƠNG HIỆU

Làm Marketing không chỉ là làm quảng cáo, truyền thông, định vị, kích hoạt hay digital. Nhiệm vụ quan trọng nhất của người làm Marketing là phải giúp cho đội ngũ Sales bán được hàng. Marketing dù hay như thế nào, dù sáng tạo như thế nào, mà không bán được hàng, thì cũng bị xem là không hiệu quả.

Cần thiết phải Xây dựng mục tiêu Thương hiệu (Brand KPI) để luôn nắm bắt và vận dụng các con số KPI một cách hợp lý, dễ hiểu, dễ thực thi nhất.

Brand Audit

BUSINESS OBJECTIVE

MỤC TIÊU KINH DOANH

Brand Sales

Volume Sales (Doanh số Sản lượng)

 • Tổng doanh thu về mặt sản lượng mà doanh nghiệp bán được
 • Đơn vị tính ngành hàng giải khát: Liter, hectoliter
 • Đơn vị tính ngành hàng Care: Kg, ton
 • Đơn vị tính ngành hàng Công nghệ: Pcs, unit, customers

Value Sales (Doanh số Giá trị)

 • Tổng doanh thu về mặt giá trị
 • Đơn vị tính: VND, USD, Euro

Brand Share

Share là chỉ số giúp cho thương hiệu biết được mình đang bán được nhiều hơn hay ít hơn so với đối thủ cạnh tranh. 
Chỉ số này giúp nhận biết cơ hội tăng trưởng của thương hiệu thông qua việc nhìn nhận khả năng của đối thủ so với tiềm năng của thị trường.

Brand Growth

So sánh mức độ tăng trưởng của thương hiệu với mức độ tăng trưởng của ngành hàng.

Brand Profit

 • Tỷ suất lợi nhuận hàng bán (% Margin) là Key KPI đối với P&L (Lời lỗ) của một Brand
 • Trách nhiệm của Brand Team là kiểm soát % Margin của danh mục sản phẩm thương hiệu, không để con số này giảm xuống dưới mức quy định.

MARKETING OBJECTIVE

MỤC TIÊU MARKETING

Các nguồn tăng trưởng chỉ số trong Mục tiêu Marketing

 • Mức độ thâm nhập thị trường – Penetration
 • Tần suất mua và sử dụng – Frequency
 • Lượng sử dụng và giá trị mỗi lần mua – Consumption
 • Mức độ trung thành và sự lựa chọn – Choice/ Loyalty

COMMUNICATION OBJECTIVE

MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG

Brand Awareness - Mục tiêu Nhận biết

 • Top of Mind (TOM) – Thương hiệu được nhớ tới đầu tiên
 • Spontaneous – Thương hiệu được nhớ đến tự nhiên sau TOM
 • Prompted/ Aided – Thương hiệu được nhớ đến khi được nhắc tên

Key Attributes - Thuộc tính thương hiệu

 • Thuộc tính thương hiệu cốt lõi là các thuộc tính thương hiệu cốt lõi thường được đo lường trong các báo cáo sức khỏe thương hiệu.
 • Các thuộc tính này được xác định dựa trên nghiên cứu về Người tiêu dùng và những gì Người tiêu dùng cho là quan trọng khi sử dụng ngành hàng.

Creative Quality - Chất lượng sáng tạo

 • Message Recall (Khả năng nhớ thông điệp)
 • Brand Recall (Khả năng nhận biết thương hiệu)
 • Purchase Intent (Ảnh hướng tới quyết định mua hàng của NTD)

Communication Awareness Nhận thức truyền thông

 • Mức độ nhận biết thương hiệu từ truyền thông (Total Brand Communication Awareness) thể hiện độ nhận biết về mặt truyền thông, trong một quãng thời gian nhất định chứ không nhận biết về mặt tổng quan.

Cùng các chuyên gia Thiết lập Mục tiêu Thương hiệu

đồng hành và xây dựng doanh nghiệp!

6+ năm kinh nghiệm thực hiện xây dựng chiến lược thương hiệu thành công.
Sáng tạo không ngừng, đem lại những giải pháp chiến lược hiệu quả.
Đa dạng kinh nghiệm triển khai dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu đa ngành nghề.
Hỗ trợ và giải đáp 24/7, làm việc với tất cả sự tận tâm và chân thành.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi