Tài sản lớn nhất của doanh nghiệp chính là con người

Sự phát triển của công ty phụ thuộc rất lớn vào những nỗ lực và khả năng sáng tạo vô hạn của đội ngũ nhân sự. Tại SEFA, nhân sự được trao cơ hội công bằng để khuyến khích sự đột phá, tinh thần chủ động làm việc độc lập và tự phát triển, từ đó tạo ra hiệu suất cao trong công việc.

Đoàn Khắc Giáp

CEO

Phạm Tuấn Vũ

Co - Founder

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Creative Director

Phạm Thị Hà Giang

Account Manager

Đỗ Thị Quỳnh Giang

Assistant Manager

Vương Công Duy

Brand Marketing Manager

Nguyễn Phương Thảo

Content Manager

Nguyễn Thanh Hoa

Content Marketing

Ngô Mạnh Trường

Strategy & Planning

Nguyễn Thúy Hiền

Strategy & Planning

Vũ Đức Bình

Developer

Hoàng Lê Ngọc

Brand Strategy

Mai Công Mạnh

Account

Phạm Đình Nam

Account

Nguyễn Thị Hạnh

Creative Design

Đinh Lan Anh

Graphic Design

Liên hệ với chúng tôi