Tư vấn Chiến lược Marketing Thương hiệu

SEFA đồng hành cùng thương hiệu hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh với dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu tiêu chuẩn!

ĐÁNH GIÁ THƯƠNG HIỆU

Brand Review

Đánh giá các chiến lược cũ thương hiệu đã thực hiện và triển khai, đánh giá hiệu suất để tìm ra các lỗ hổng và vấn đề:

Market Audit

 • Thông tin về độ lớn, xu hướng thị trường và phân khúc các nhóm sản phẩm ngành hàng con trong thị trường lớn
 • Trào lưu lớn tác động đến sự tăng giảm của phân khúc
 • Phân tích hoạt động của đối thủ
 • Xác định các tệp khách hàng lớn
 • Hành vi mua sắm đối với các thương hiệu
 • Xu hướng thay đổi nhu cầu
 • Các thông tin về chiến lược và lợi thế cạnh tranh của đối thủ
 • Nêu ra I&O chính: Tổng hợp tất cả thông tin và đưa ra giả định
 • Nghiên cứu tại bàn
 • Khảo sát thị trường
 • Phỏng vấn nhanh trực tiếp

Brand Audit

Đánh giá cơ hội tăng trưởng của thương hiệu

Xác định nguồn tăng trưởng của thương hiệu

Phân tích và tìm ra các vấn đề của thương hiệu

CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

Brand Portfolio

Các chiến lược danh mục thương hiệu và sản phẩm

 • Tái tung thương hiệu
 • Tung ra sản phẩm mới
 • Tung ra 1 thương hiệu hoàn toàn mới

Lăng kính Thương hiệu

Doanh nghiệp xây dựng chiến lược danh mục để đưa ra 02 góc nhìn: Góc nhìn bên trong (Internal Look), Góc nhìn bên ngoài (External Look):

 • Góc nhìn bên trong (Internal Look): Giúp trả lời các câu hỏi về vai trò của từng loại thương hiệu và sản phẩm đối với doanh nghiệp.
 • Góc nhìn bên ngoài (External Look): Giúp trả lời các câu hỏi về giá trị thương hiệu và tác động đến thị trường.

04 chiến lược danh mục thương hiệu và sản phẩm:

 • Nhóm sản phẩm chủ đạo (Destination/ Signature Brand)
 • Nhóm sản phẩm đi kèm (Routine)
 • Nhóm sản phẩm theo mùa vụ (Seasonal)
 • Nhóm sản phẩm tiện ích (Convenience)

Brand Positioning

Root Strengths

(Sức mạnh nền tảng)

Competitive Environment

(Môi trường kinh doanh cạnh tranh)

Target Consumer

(Sức mạnh nền tảng)

Insight

Benefits

Values, Beliefs & Personality

(Giá trị, niềm tin và tính cách thương hiệu)

Triết lý thương hiệu

Lý do để tin

Điểm khác biệt

(USP)

Brand Essence

(Bản chất thương hiệu)

Brand Health Check

Issue & Oppertunity

 • Dùng Brand marketing và Trade marketing để tác động.
 • Xác định mục tiêu kinh doanh là tăng trưởng trên tệp khách hàng cũ hàng năm hay tìm kiếm, mở rộng khách hàng mục tiêu mới.

SWOT

Phân tích các yếu tố sau, là cơ sở nhìn ra và đánh giá các yếu tố điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức:

Brand Positioning

The brand image, character, promise

Product Portfolio

Product lines, variants, formats, SKUs

Product Concept

Product name, features, benefits, claims, RTB

Product Performance

Product Attributes, product quality

Packing

The packaging shoppers see & consumers use

Price

Promotion & increased price

Place

Location & coverage

Customer Experience

The experiential brand process

Communication

The brand message to consumers

Consumer Promotion

Promotion offerings

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Brand J2BD

-> Chanel J2BD

Brand KPI

-> Chanel KPI

Brand Campaigns

Brand Campaigns
Trade Campaigns

Marketing Calendar

LA BÀN ĐỊNH HƯỚNG

CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

Xây dựng chiến lược Marketing Thương hiệu chuyên nghiệp để:

Xác định vị thế trên thị trường

Hiểu rõ các cơ hội, tiềm năng và thách thức hiện tại

Định hướng đúng đắng trong cách thức hoạt động của doanh nghiệp

Tăng tính cạnh tranh, từ đó làm chủ thương hiệu mục tiêu

Xây dựng niềm tin, tạo dấu ấn trong tâm trí khách hàng

QUY TRÌNH TƯ VẤN

CHIẾN LƯỢC MARKETING THƯƠNG HIỆU

Bước 1

Tiếp nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng

Bước 2

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ khách hàng và xây dựng bản Proposal

Bước 3

Ký cam kết

Bước 4

Tổ chức nghiên cứu chuyên sâu

Bước 5

Đề xuất chiến lược Marketing thương hiệu cho doanh nghiệp

Bước 6

Lập bản kế hoạch chiến lược thương hiệu tổng thể và chiến dịch chi tiết

Bước 7

Bàn giao dự án, đào tạo thực thi và hỗ trợ triển khai đồng hành phát triển

Cùng các chuyên gia Tư vấn Chiến lược Marketing

thương hiệu đồng hành và xây dựng doanh nghiệp

6+ năm kinh nghiệm thực hiện xây dựng chiến lược thương hiệu thành công.
Sáng tạo không ngừng, đem lại những giải pháp chiến lược hiệu quả.
Đa dạng kinh nghiệm triển khai dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu đa ngành nghề.
Hỗ trợ và giải đáp 24/7, làm việc với tất cả sự tận tâm và chân thành.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi