Top 3 đơn vị Tư vấn Chiến lược kinh doanh tại miền Bắc

MỤC LỤC

Tư vấn Chiến lược kinh doanh là công việc hỗ trợ doanh nghiệp đề ra các mục tiêu kinh doanh cụ thể mà doanh nghiệp muốn đạt được. Đồng thời, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, thiết lập định vị, quyết định về sản phẩm và dịch vụ, cách tiếp cận thị trường, cách tạo và duy trì mối quan hệ khách hàng, cũng như phân tích các yếu tố cạnh tranh và điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi liệt kê Top 3 đơn vị Tư vấn Chiến lược kinh doanh tại miền Bắc để các doanh nghiệp có thể tìm kiếm sự hỗ trợ khi có nhu cầu!

Chiến lược kinh doanh là gì?

Theo Wikipedia, “Chiến lược kinh doanh là phương pháp, cách thức hoạt động kinh doanh của một công ty, tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh, nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu. Chiến lược kinh doanh là nội dung tổng thể của một kế hoạch kinh doanh có trình tự, gồm một chuỗi các biện pháp, cách thức kinh doanh chủ yếu xuyên suốt một thời gian dài. Mục tiêu cuối cùng là hướng tới việc thúc đẩy lợi nhuận cao nhất và sự phát triển của hệ thống kinh doanh.

Dễ hiểu hơn, Chiến lược kinh doanh là một kế hoạch toàn diện và dài hạn mà một doanh nghiệp xây dựng để định hướng và điều hành các hoạt động kinh doanh của mình. Nó bao gồm các quyết định quan trọng liên quan đến mục tiêu, hướng đi, nguồn lực và cách tiếp cận thị trường để đảm bảo sự phát triển và thành công của doanh nghiệp trong tương lai.

Chiến lược kinh doanh là gì
High Resolution Strategy Concept

Khi Tư vấn Chiến lược kinh doanh, các đơn vị tư vấn sẽ hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả của doanh nghiệp thông qua việc tận dụng sức mạnh nội tại và khắc phục các yếu điểm. Bên cạnh đó, bản chiến lược sẽ định hình hành động và đường đi cho doanh nghiệp, giúp tập trung nguồn lực vào những cơ hội quan trọng nhất và xây dựng sự cạnh tranh bền vững trên thị trường. Chiến lược kinh doanh không chỉ là một tài liệu tĩnh mà còn là quá trình liên tục được cập nhật và điều chỉnh để thích nghi với sự biến đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.

Phân biệt giữa Chiến lược kinh doanh và Chiến lược thương hiệu?

Chiến lược kinh doanh và Chiến lược thương hiệu là hai khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng và phát triển một doanh nghiệp. Mặc dù chúng có sự liên quan mật thiết, nhưng chúng tập trung vào các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh. Dưới đây là cách mà Chiến lược kinh doanh và Chiến lược thương hiệu tương tác:

Chiến lược kinh doanh

– Chiến lược kinh doanh liên quan đến kế hoạch toàn diện và dài hạn của doanh nghiệp để định hướng hoạt động kinh doanh. Nó bao gồm việc thiết lập mục tiêu, xác định nguồn lực, lựa chọn mô hình kinh doanh, phân tích thị trường và cạnh tranh, xác định hướng phát triển sản phẩm và dịch vụ, và quyết định về việc tiếp cận thị trường và khách hàng.
– Chiến lược kinh doanh định hình cách mà doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh rộng lớn. Nó bao gồm các quyết định liên quan đến tài chính, quản lý nguồn nhân lực, quản lý chuỗi cung ứng và phân phối, quản lý rủi ro và nắm bắt cơ hội.

Chiến lược thương hiệu

– Chiến lược thương hiệu tập trung vào việc xây dựng và quản lý hình ảnh và danh tiếng của thương hiệu. Nó bao gồm việc định vị thương hiệu trong tâm trí khách hàng, tạo nên nhận thức và liên kết với các giá trị và thông điệp cụ thể.
– Chiến lược thương hiệu định hình cách mà thương hiệu tương tác với khách hàng và cách thể hiện giá trị của nó. Nó liên quan đến việc chọn các yếu tố như tên thương hiệu, logo, hình ảnh, thông điệp, quảng cáo, và trải nghiệm khách hàng để tạo nên một hình ảnh thương hiệu độc đáo và dễ nhận biết.

Mối quan hệ giữa Chiến lược kinh doanh và Chiến lược thương hiệu với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa Chiến lược kinh doanh và Chiến lược thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hai khái niệm này tương tác một cách chặt chẽ để tạo ra một hình ảnh toàn diện về doanh nghiệp trước mắt khách hàng và thị trường.

Mối quan hệ giữa Chiến lược kinh doanh và Chiến lược thương hiệu

Định vị thương hiệu dựa trên Chiến lược kinh doanh

– Chiến lược kinh doanh xác định hướng đi và mục tiêu chính của doanh nghiệp. Nó bao gồm quyết định về mô hình kinh doanh, phạm vi sản phẩm và dịch vụ, khách hàng mục tiêu và cách tiếp cận thị trường.
– Dựa trên những quyết định trên, Chiến lược thương hiệu sẽ xác định cách thức doanh nghiệp muốn được nhìn thấy trong mắt khách hàng. Thương hiệu sẽ định vị mình dựa trên giá trị cốt lõi và lợi ích mà doanh nghiệp hứa hẹn mang lại cho khách hàng.

Xây dựng thương hiệu để thực hiện Chiến lược kinh doanh

– Sau khi đã định vị thương hiệu, doanh nghiệp cần xây dựng hình ảnh và danh tiếng thương hiệu thông qua các yếu tố như tên thương hiệu, logo, màu sắc, hình ảnh và thông điệp. Những yếu tố này phải phản ánh đúng giá trị và mục tiêu của doanh nghiệp.
– Chiến lược thương hiệu cũng góp phần định hình trải nghiệm khách hàng, từ cách khách hàng tương tác với sản phẩm/dịch vụ đến cách họ cảm nhận và kết nối với thương hiệu.

Tương tác giữa Chiến lược kinh doanh và Chiến lược thương hiệu

Chiến lược kinh doanh cung cấp một hướng dẫn tổng thể cho thương hiệu, giúp xác định điểm mạnh và đặc trưng của doanh nghiệp. Điều này hỗ trợ việc xây dựng một thương hiệu có liên quan và thể hiện chính xác giá trị của doanh nghiệp. Ngược lại, thương hiệu là công cụ thể hiện và truyền tải Chiến lược kinh doanh đến khách hàng và thị trường. Nó giúp tạo sự nhận diện và tin tưởng, tạo ra sự kết nối tinh thần và tạo dựng một động lực mua hàng mạnh mẽ.

Tóm lại, mối quan hệ giữa Chiến lược kinh doanh và Chiến lược thương hiệu là một sự tương tác đôi chiều và tương đồng. Chiến lược kinh doanh cung cấp bản đồ tổng thể cho doanh nghiệp, trong khi Chiến lược thương hiệu giúp tạo dựng và thể hiện giá trị của doanh nghiệp trong mắt khách hàng. Hai yếu tố này cùng tác động để định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh.

Top 3 đơn vị Tư vấn Chiến lược kinh doanh tại miền Bắc

SEFA Media

SEFA Media là chuyên gia Tư vấn Chiến lược thương hiệu và cung cấp Giải pháp Marketing tổng thể cho doanh nghiệp. Là đơn vị đem đến giải pháp toàn diện giúp xây dựng và phát triển thế hệ thương hiệu mới dựa trên chiến lược định hướng dài hạn và giá trị thương hiệu bền vững. SEFA Media có kinh nghiệm đồng hành cùng hàng ngàn doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng xứng tầm quốc tế.

SEFA media tư vấn chiến lược kinh doanh

Tư vấn, xây dựng, đào tạo Chiến lược Thương hiệu, Chiến lược Kinh doanh và Marketing tổng thể ứng dụng chuyển đổi số cho hàng ngàn doanh nghiệp. SEFA Media chú trọng phát triển chiều sâu thương hiệu, tác động tích cực đến hiệu suất kinh doanh bằng những giải pháp đột phá, dịch vụ chuẩn mực, chân thành và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Khi triển khai dịch vụ Tư vấn Chiến lược kinh doanh, các chuyên gia tại SEFA sẽ nghiên cứu và “khám nghiệm” từ tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và chỉ ra những vấn đề của toàn bộ kế hoạch và hệ thống. Sau đó, đơn vị sẽ có buổi trao đổi sâu để thấu hiểu mong muốn của Ban Lãnh đạo về tầm nhìn, mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đây, khi đã xác định bức tranh tổng quan và tìm ra điểm cạnh tranh khác biệt (Unique Selling Point) của doanh nghiệp và sản phẩm, SEFA sẽ xây dựng và đề xuất các chiến lược, chiến thuật cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Với điểm mạnh là đơn vị tư vấn Chiến lược thương hiệu, nắm chắc mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, cùng kinh nghiệm làm việc với nhiều dự án lớn, đa dạng ngành nghề, SEFA Media là đơn vị hàng đầu trong ngành mang đến những giải pháp gắn liền với việc phát triển bền vững dài hạn, phù hợp với khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp, hướng đến tăng trưởng đột phá.

Brainmark

BrainMark Business Consulting là thành viên của BrainGroup, chuyên tư vấn và đào tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển hệ thống quản lý, BSC-KPI, Nhân sự, Kinh doanh,… Đơn vị tập trung vào việc cung cấp các giải pháp chất lượng cao cho các doanh nghiệp, từ các công ty khởi nghiệp cho đến các tập đoàn lớn, để giúp họ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và xây dựng hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ.

Brainmark tư vấn chiến lược kinh doanh

Hiểu rằng trong môi trường kinh doanh ngày nay, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và thị trường thay đổi nhanh chóng. Do đó, BrainMark cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện để giúp doanh nghiệp thích nghi, phát triển và tạo dựng sự khác biệt cạnh tranh.

BrainMark sẽ tư vấn các giải pháp bán hàng cho doanh nghiệp nhằm tối đa hiệu suất kinh doanh thông qua cá dịch vụ tư vấn Chiến lược bán hàng như: Phân tích thị trường và đề xuất giá bán; Tư vấn Chiến lược phân phối; Tư vấn mở các cửa hàng bán lẻ trực tiếp; Tư vấn chính sách bán hàng; Tư vấn chính sách thanh toán và chiết khấu; Tư vấn dự báo chỉ tiêu kinh doanh; Tư vấn kế hoạch kinh doanh hàng năm cho doanh nghiệp;…

Thanhs

Công ty Thương hiệu và quản trị Thanhs được biết đến là một trong những Chuyên gia tư vấn dẫn đầu thị trường dành cho doanh nghiệp SMEs. Thanhs đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Doanh nghiệp bằng hệ thống các giải pháp đồng bộ từ lập Chiến lược Thương hiệu, Kinh doanh, Quản trị, Marketing…, sáng tạo thương hiệu, logo; đến thiết kế và triển khai thực hiện các chương trình truyền thông thương hiệu. Và họ cũng là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn Chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.

 

Thanhs tư vấn chiến lược kinh doanh

Dịch vụ Tư vấn Chiến lược kinh doanh của Thanhs sẽ trải qua 3 giai đoạn chính. Đầu tiên, phân tích tình thế Chiến lược, phân tích thị trường mục tiêu và định vị để tìm ra lợi thế cạnh tranh và xác định được mục tiêu kinh doanh. Tiếp theo, đơn vị sẽ xác định các phương án chiến lược và chiến thuật. Giai đoạn 3 là xây dựng bản đồ chiến lược và kế hoạch kinh doanh tổng quát.

Khi nỗ lực tối ưu hóa Chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn, việc hợp tác với những đơn vị tư vấn chất lượng là yếu tố then chốt. Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn ba đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực này. Trong đó, SEFA Media nổi bật như một đơn vị Tư vấn Chiến lược kinh doanh toàn diện, mang đến sự sáng tạo và phương pháp tiên tiến trong việc tối ưu hoá Chiến lược kinh doanh và phát triển thương hiệu. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng về môi trường kinh doanh, SEFA Media cam kết mang lại những giải pháp đột phá, giúp doanh nghiệp của bạn vươn tầm cao mới.

Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào của hành trình kinh doanh, hãy luôn nhớ rằng sự hỗ trợ từ các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có thể là chìa khóa đưa doanh nghiệp của bạn đến thành công. Đừng ngần ngại liên hệ với SEFA Media ngay hôm nay để khám phá cách xây dựng và thực hiện Chiến lược kinh doanh hiệu quả nhất. Đội ngũ tại SEFA Media sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường thành công, và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Mọi thông tin Liên hệ với chúng tôi qua:
Hotline: 0985 196 239
Email: contact@sefamedia.vn
Fanpage: www.facebook.com/Sefamedia.vn

Bài viết đọc nhiều nhất
Liên hệ với SEFA Media


  Mạng xã hội SEFA Media

  Nâng tầm Thương hiệu cùng SEFA

  Hotline liên hệ
  09851 96 239
  Email
  contact@sefamedia.vn
  Địa chỉ
  23/28 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội