Tại sao doanh nghiệp cần thiết kế Nhận diện điểm bán?

Điểm bán là nơi các nhân viên bán hàng đón tiếp và phục vụ khách hàng. Đây là địa điểm quan trọng giúp truyền tải hình ảnh và thông điệp của thương hiệu, bởi vậy những ứng dụng trong hạng mục này nhất thiết phải đồng bộ với nhận diện cốt lõi. Sở hữu Bộ nhận diện điểm bán sẽ giúp thương hiệu bạn:

Bộ nhận diện điểm bán thương hiệu bao gồm những gì?

Khi tin tưởng vào SEFA Media trong dịch vụ Thiết kế Nhận diện điểm bán, quý khách hàng sẽ được sở hữu:

Quy trình Thiết kế Nhận diện điểm bán tại SEFA Media bao gồm?

Dự án Thiết kế Nhận diện thương hiệu tại SEFA Media

Khác biệt dịch vụ Đặt tên thương hiệu tại SEFA Media

Kết nối ngay với SEFA Media

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp cho vấn đề của bạn