4 “ông lớn” về Social Listening tại Việt Nam

Trong thời đại số hóa ngày nay, việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận và tương tác với khách hàng không còn là điều xa lạ đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ đơn giản việc có mặt trên mạng xã hội không đủ để thu hút và duy […]