Tối ưu Sales và lợi nhuận cùng Google Shopping Ads 

Một số doanh nghiệp chưa biết cách tối ưu quảng cáo Google Shopping hiệu quả, trong bài viết này SEFA Media sẽ chia sẻ kinh nghiệm chạy quảng cáo Google Shopping có được lượt hiển thị cao và tỷ lệ chuyển đổi cao hơn đối thủ. Bước 1: Chọn Mục tiêu Chiến dịch Quảng cáo […]