Quy trình 4 bước tiêu chuẩn triển khai hoạt động Brand Activation

Kích hoạt Thương hiệu (Brand Activation) là quá trình các công ty tiếp cận và tương tác nhằm tăng sự nhận diện thương hiệu của mình đối với người dùng. Brand Activation ra đời với tham vọng thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Sau đó là các mục tiêu kinh doanh và truyền […]