Biển quảng cáo tấm lớn là gì?

Biển quảng cáo tấm lớn là các bảng biển quảng cáo có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên và xuất hiện trên đường phố tại những vị trí đắc địa nhằm giới thiệu đến đông đảo người đi đường về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ thông qua những hình ảnh và thông điệp ấn tượng nhất.

Lợi ích khi sử dụng quảng cáo biển tấm lớn

Biển quảng cáo tấm lớn mang lại nhiều hiệu quả trong việc xây dựng nhận diện, tạo độ phủ thương hiệu và đồng thời nhắc nhớ khách hàng trong thời gian dài:

Tại sao nên sử dụng dịch vụ thiết kế quảng cáo biển tấm lớn tại SEFA Media?