nhan-dien-so

Nhận diện thương hiệu số là gì?

Thương hiệu số là cách thương hiệu nhận diện trên môi trường số, bao gồm các ứng dụng online như Website, Landing page, Social Media (Facebook, YouTube, Instagram,…) cho đến E-profile, Sales Kit Online… Hiểu rộng hơn, đó chính là những “điểm chạm” khách hàng trên Internet.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu số?

Quy trình thiết kế nhận diện thương hiệu số tại SEFA Media

SEFA Media lấy khách hàng của doanh nghiệp làm trọng tâm, với tư duy xây dựng thương hiệu phát triển bền vững, kết hợp sáng tạo trong thiết kế để đưa ra giải pháp tối ưu thông qua 8 bước triển khai dự án:

nhan-dien-so

Dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu số của SEFA Media mang lại