Tại sao doanh nghiệp cần tư vấn Kế hoạch Truyền thông IMC?

IMC (Integrated Marketing Communication) hay truyền thông tiếp thị tích hợp là những hoạt động truyền thông mang tính phối hợp và gắn bó chặt chẽ với nhau nhằm chuyển giao một thông điệp rõ ràng, nhất quán và thuyết phục về một số tổ chức và những sản phẩm của tổ chức đó.

Khác biệt dịch vụ Lập kế hoạch Truyền thông IMC của SEFA Media

Quy trình Lập kế hoạch Truyền thông IMC tại SEFA Media bao gồm?

Nghiên cứu tiềm năng doanh nghiệp

Hiểu rõ về việc đánh giá sức khỏe của thương hiệu để thấy được hiệu quả của chiến dịch thương hiệu; hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu, cơ hội, thách thức để có các giải pháp đúng đắn trong việc thực hiện chiến dịch Marketing.

Nghiên cứu mục tiêu Marketing

SEFA Media phối hợp cùng doanh nghiệp phân tích khai thác khách hàng mục tiêu và mục tiêu Marketing cụ thể. Điều này giúp kế hoạch Marketing có lối đi và chiến lược đi rõ ràng và đúng hướng.

Thiết kế phục vụ Marketing

Dựa trên kế hoạch và mục tiêu Marketing đã xây dựng, SEFA Media sáng tạo và xây dựng các thiết kế phục vụ truyền thông: biểu tượng, thông điệp truyền thông, banner, video… quảng bá cho thông điệp và chiến dịch Marketing.

Phân tích đánh giá thị trường

Nghiên cứu tính cạnh tranh và các đối thủ trên thị trường ngành hàng của doanh nghiệp, cơ sở cho việc tối ưu và đưa ra các quyết định có liên quan đến việc xử lý vấn đề và nắm bắt cơ hội Marketing.

Xây dựng Kế hoạch Marketing

SEFA Media tiến hành xây dựng một Kế hoạch Marketing chi tiết từ mục tiêu, phương thức truyền thông đến nghiên cứu và phát triển để sử dụng các nguồn lực của công ty một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu.

Hỗ trợ đo lường và kiểm soát.

SEFA Media sẽ tiếp tục hỗ trợ quý khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh khi cần thiết và đo lường hiệu quả Kế hoạch Marketing nhằm duy trì vị thế, hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường.