Tại sao doanh nghiệp cần tư vấn Kế hoạch Marketing?

Thống nhất trong quá trình làm việc

Việc lập kế hoạch Marketing sẽ giúp toàn thể doanh nghiệp cùng nhau hành động và cố gắng hướng đến mục tiêu đã được xác định ngay từ đầu.

Thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng

Một kế hoạch Marketing bài bản sẽ giúp doanh nghiệp cũng sẽ biết được nhu cầu và mong muốn của khách hàng mục tiêu cũng như biết được những tính năng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình có đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Hiểu các bước rõ ràng để tiến đến mục tiêu

Đề ra các chiến lược Marketing với các bước thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn, thời gian chi tiết giúp nhân sự dễ dàng theo dõi các bước để có thể biết được công việc mình cần phải làm và có thể theo kịp tiến độ của kế hoạch.

Kiểm soát được tiến độ của kế hoạch Marketing

Doanh nghiệp sẽ có cơ sở để biết được hiệu quả của kế hoạch, phát hiện những khuyết điểm cần phải khắc phục kịp thời để mang đến kết quả kinh doanh tốt nhất.

Đem lại nhiều cơ hội kinh doanh khác nhau

Thông qua các ý tưởng sáng tạo trong quá trình lập kế hoạch Marketing, doanh nghiệp sẽ nhận ra được các cơ hội và tiềm năng kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.

Khác biệt dịch vụ Lập kế hoạch Marketing của SEFA Media

Quy trình Lập kế hoạch Marketing tại SEFA Media bao gồm?

Nghiên cứu tiềm năng doanh nghiệp

Hiểu rõ về việc đánh giá sức khỏe của thương hiệu để thấy được hiệu quả của chiến dịch thương hiệu; hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu, cơ hội, thách thức để có các giải pháp đúng đắn trong việc thực hiện chiến dịch Marketing.

Nghiên cứu mục tiêu Marketing

SEFA Media phối hợp cùng doanh nghiệp phân tích khai thác khách hàng mục tiêu và mục tiêu Marketing cụ thể. Điều này giúp kế hoạch Marketing có lối đi và chiến lược đi rõ ràng và đúng hướng.

Thiết kế phục vụ Marketing

Dựa trên kế hoạch và mục tiêu Marketing đã xây dựng, SEFA Media sáng tạo và xây dựng các thiết kế phục vụ truyền thông: biểu tượng, thông điệp truyền thông, banner, video… quảng bá cho thông điệp và chiến dịch Marketing.

Phân tích đánh giá thị trường

Nghiên cứu tính cạnh tranh và các đối thủ trên thị trường ngành hàng của doanh nghiệp, cơ sở cho việc tối ưu và đưa ra các quyết định có liên quan đến việc xử lý vấn đề và nắm bắt cơ hội Marketing.

Xây dựng Kế hoạch Marketing

SEFA Media tiến hành xây dựng một Kế hoạch Marketing chi tiết từ mục tiêu, phương thức truyền thông đến nghiên cứu và phát triển để sử dụng các nguồn lực của công ty một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu.

Hỗ trợ đo lường và kiểm soát.

SEFA Media sẽ tiếp tục hỗ trợ quý khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh khi cần thiết và đo lường hiệu quả Kế hoạch Marketing nhằm duy trì vị thế, hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường.