Upload Image...

Giải pháp SME Branding là gì?

Giải pháp SME Branding là giải pháp toàn diện cho thương hiệu vừa và nhỏ đứng vững trên thị trường, hỗ trợ thương hiệu gia tăng lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi doanh số.

Giải pháp SME Branding tại SEFA Media bao gồm những gì?

Nghiên cứu thị trường

Xác định bối cảnh cạnh tranh, các động lực, cơ hội và xu hướng trên thị trường đồng thời nghiên cứu tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp

Nghiên cứu đối thủ

Thực hiện đánh giá mức độ nhận biết và nhận thức của khách hàng về thương hiệu, năng lực quản trị của đối thủ để định hướng cho chiến lược tái định vị thành công

Nghiên cứu thương hiệu

Nghiên cứu thực trạng thương hiệu chung và xác định các lợi thế cạnh tranh cho tập hợp chiến lược định vị khả thi. Kiểm tra xem các lợi thế cạnh tranh này phù hợp như thế nào với nhận thức của khách hàng và thị trường chung

Xác định chiến lược

Đánh giá và lựa chọn chiến lược định vị của doanh nghiệp. Đây là quyết định mà doanh nghiệp đưa ra về cách thức, cách doanh nghiệp dự định định vị sản phẩm của mình so với phần còn lại của lĩnh vực này như thế nào?

Tư vấn truyền thông

Đề xuất chiến lược truyền thông nhằm phục vụ chiến lược định vị đã quyết định. Tiến hành thiết kế chiến lược dài hạn và có thể điều chỉnh linh hoạt nhằm đối phó với những thay đổi của thị trường, đối thủ

Tư vấn triển khai

Tư vấn sáng tạo nguyên liệu truyền thông, hình ảnh thương hiệu và nội dung chiến dịch truyền thông cho định vị mới. Tiến hành giám sát các chỉ số truyền thông, đánh giá hiệu quả và lên phương án dự phòng nhằm hướng tới mục tiêu định vị hiệu quả

Upload Image...

Lợi ích khi sử dụng giải pháp SME Branding tại SEFA Media