Upload Image...

Giải pháp xây dựng thương hiệu ngành Du lịch

Du lịch là ngành dịch vụ trực tiếp liên quan đến con người. Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả đòi hỏi người làm du lịch cũng như doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải có uy tín và danh tiếng, tức là phải có thương hiệu mạnh mới thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng và giữ được khách hàng truyền thống. Vì vậy, xây dựng thương hiệu ngành du lịch là một trong những điều cần thiết để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, định vị thương hiệu mạnh mẽ hơn trên thị trường.