Upload Image...

BrandCare – Giải pháp chăm sóc thương hiệu là gì?

BrandCare – Giải pháp chăm sóc thương hiệu là gói giải pháp bao gồm các dịch vụ dành cho doanh nghiệp đang trong giai đoạn cần phát triển thương hiệu bằng công nghệ mới nhất và kinh doanh online hiệu quả và tiết kiệm.

Khác biệt dịch vụ BrandCare – Giải pháp chăm sóc thương hiệu của SEFA Media

Giải pháp xây dựng thương hiệu toàn diện tại SEFA Media bao gồm những gì?

Nghiên cứu thị trường

Xác định bối cảnh cạnh tranh, các động lực, cơ hội và xu hướng trên thị trường đồng thời nghiên cứu tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp

Nghiên cứu đối thủ

Thực hiện đánh giá mức độ nhận biết và nhận thức của khách hàng về thương hiệu, năng lực quản trị của đối thủ để định hướng cho chiến lược tái định vị thành công

Nghiên cứu thương hiệu

Hiểu rõ về việc đánh giá sức khỏe của thương hiệu để thấy được hiệu quả của chiến dịch thương hiệu cũng như khác biệt và lợi thế sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

Xác định chiến lược

Đánh giá và lựa chọn Giải pháp xây dựng thương hiệu toàn diện để tối ưu nhất mục tiêu và ngân sách của quý khách hàng.

Tư vấn truyền thông

Đề xuất chiến lược truyền thông nhằm phục vụ Giải pháp xây dựng thương hiệu toàn diện. Tiến hành thiết kế chiến lược dài hạn và điều chỉnh linh hoạt nhằm đối phó với những thay đổi của thị trường.

Tư vấn triển khai

Tư vấn sáng tạo nguyên liệu truyền thông, hình ảnh thương hiệu và nội dung cho Giải pháp xây dựng thương hiệu toàn diện. Giám sát các chỉ số truyền thông, đánh giá hiệu quả và lên phương án dự phòng.

Upload Image...