Khóa đào tạo xây dựng thương hiệu cá nhân tại SEFA Media

Tại SEFA Media, chúng tôi áp dụng lộ trình đào tạo thực tế, phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

Upload Image...

Phần 1: Tổng quan chung

 • Thế nào là nhân hiệu?
 • Nhãn hiệu có vai trò gì?
 • Các dạng nhân hiệu

Phần 2: Xây dựng thương hiệu cá nhân

 • Nhân hiệu gồm những gì?
 • Các bước xây dựng nhân hiệu
 • Xác định mục tiêu
 • Xác định đối tượng truyền thông
 • Thấu hiểu bản thân
 • Định vị thương hiệu
 • Tạo dựng câu chuyện thương hiệu
Upload Image...
Upload Image...

Phần 3: Kim tự tháp nhân hiệu

 • Mô hình kim tự tháp nhân hiệu
 • Các thành phần của mô hình
 • Ví dụ áp dụng mô hình

Phần 4: Nổi bật trên mạng xã hội

 • Tạo profile khách hàng mục tiêu
 • Lên kế hoạch tiếp cận
 • Chuẩn hóa profile cá nhân
 • Kết nối với khách hàng mục tiêu
 • Mẹo xây dựng nhân hiệu trên Facebook
 • Mẹo xây dựng nhân hiệu trên LinkedIn
Upload Image...
Upload Image...

Phần 5: Làm chủ ngôn ngữ của bạn

 • Khám phá các cơ hội sáng tạo nội dung
 • Rèn luyện kỹ năng viết
 • Các phương pháp sáng tạo
 • Các nguồn tài nguyên viết
 • Kịch bản nội dung BrandMe 360

Phần 6: Xuất hiện trước công chúng

 • Tổ chức Webinar
 • Tham gia sự kiện
 • Viết sách truyền thông
 • Xuất hiện trên báo, đài
 • Trở thành chuyên gia trong ngành
Upload Image...

Bạn nhận được gì từ khóa đào tạo của SEFA Media?