Khóa đào tạo Content Marketing tại SEFA Media

Tại SEFA Media, chúng tôi áp dụng lộ trình đào tạo theo thực tế, huấn luyện triển khai ngay, thiết kế phù hợp với nhu cầu phát triển của quý khách hàng.

Upload Image...

Phần 1: Tổng quan chung về Content Marketing

 • Content Marketing là gì?
 • Lịch sử của Content Marketing
 • Vai trò của Content Marketing
 • Các thành phần trong Content Marketing

Phần 2: Xây dựng kế hoạch Content Marketing

 • Các thành phần của kế hoạch Content Marketing
 • 3 bước trong Attract – Convert – Delight
 • Giới thiệu RACE Framework
 • Áp dụng RACE Framework trong thực tế
Upload Image...
Upload Image...

Phần 3: Phát triển nội dung với Blog

 • Vai trò của bài viết trên blog
 • Xây dựng một blog cho doanh nghiệp
 • Các loại bài blog
 • 45 ý tưởng phát triển nội dung blog

Phần 4: Phát triển nội dung mạng xã hội

 • Các nền tảng mạng xã hội
 • Các loại nội dung mạng xã hội
 • Tìm một nền tảng mạng xã hội phù hợp
 • Xây dựng nội dung trên Facebook
 • Xây dựng nội dung trên Instagram
 • Xây dựng nội dung trên TikTok
Upload Image...

Bạn nhận được gì từ khóa đào tạo của SEFA Media?