Khóa đào tạo chiến lược truyền thông thương hiệu tại SEFA Media

Tại SEFA Media, chúng tôi áp dụng quy trình thực thi, hợp tác chặt chẽ, khoa học để đảm bảo mang lại thành công cho khóa học

Upload Image...

Phần 1: Thương hiệu và quy trình xây dựng thương hiệu mạnh

 • Câu chuyện thương hiệu
 • Thương hiệu qua cách hiểu thực tế
 • Các khái niệm về thương hiệu
 • Vai trò của thương hiệu
 • Vai trò của thương hiệu đối với người tiêu dùng
 • Giá trị của thương hiệu đối với nhân viên, đối tác, cổ đông
 • Từ chiến lược kinh doanh đến chiến lược thương hiệu

Phần 2: Xác lập thương hiệu

 • Mô hình 4C trong nghiên cứu thương hiệu
 • Các phương pháp nghiên cứu thương hiệu hiệu quả, tiết kiệm
 • Định vị thương hiệu
 • Các phương pháp định vị thương hiệu
 • Nền tảng thương hiệu
 • Mô hình Lăng kính và mô hình Brandkey
 • Mô hình ngôi nhà thương hiệu
Upload Image...
Upload Image...

Phần 3: Thiết kế thương hiệu

 • Nhận diện thương hiệu là gì?
 • Cách đặt tên thương hiệu
 • Kiến thức về thiết kế Logo
 • Thiết kế website và bao bì chuyên nghiệp
 • Cách viết bản Creative Brief

Phần 4: Xây dựng kiến trúc thương hiệu

 • Các loại thương hiệu
 • Kiến trúc thương hiệu là gì?
 • Gia đình thương hiệu
 • Ngôi nhà thương hiệu
 • Cách xây dựng thương hiệu nhanh – tiết kiệm
 • Thương hiệu bảo trợ
Upload Image...
Upload Image...

Phần 5: Truyền thông thương hiệu

 • Truyền thông về thương hiệu
 • Truyền thông nội bộ
 • Truyền thông thương hiệu với công chúng
 • Checklist các kênh truyền thông

Phần 6: Bảo vệ tài sản thương hiệu

 • Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu
 • Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
 • Kinh nghiệm đăng ký nhãn hiệu
 • Xây dựng tài sản thương hiệu
Upload Image...

Bạn nhận được gì từ khóa đào tạo của SEFA Media?