App Install (Tải ứng dụng)

Mục tiêu của loại hình quảng cáo này là thu hút người dùng vào cửa hàng ứng dụng để tải ứng dụng. Quảng cáo này giúp tăng lượng cài đặt ứng dụng và mở rộng đối tượng người dùng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.