Boosted Page Like (Quảng cáo Fanpage)

Gia tăng độ nhận biết cũng như tương tác của khách hàng đối với trang kinh doanh sản phẩm. Nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu, cải thiện sự tin tưởng của khách hàng.