Messages (Nhắn tin)

Loại hình quảng cáo này nhằm mục tiêu thu hút người dùng nhắn tin trực tiếp cho trang Facebook. Điều này tạo cơ hội tương tác và tư vấn trực tiếp với khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng doanh số bán hàng.