Reach (Tiếp cận)

Mục tiêu của loại hình quảng cáo này là hiển thị tối đa thương hiệu và thông điệp tới người dùng tiềm năng. Loại quảng cáo này giúp tăng khả năng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp giữa hàng triệu người dùng trên Facebook.