Video View (Quảng cáo Video)

Sử dụng các chuỗi Feature Videos nổi bật và sinh động nhằm thu hút sự chú ý từ khách hàng. những đoạn video ngắn xuất hiện trên trang chủ Facebook có thể gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu.