Traffic (Tăng lưu lượng truy cập)

Mục tiêu của loại hình quảng cáo này là tăng lưu lượng truy cập cho Fanpage. Quảng cáo này thu hút người dùng đã tải ứng dụng quay lại Website hoặc thu hút người dùng quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ.