Lead Generation (Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng)

Loại hình quảng cáo này giúp thu thập thông tin từ những người quan tâm đến doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng mẫu tương tác với quảng cáo, doanh nghiệp có thể thu thập thông tin khách hàng tiềm năng để tiếp cận và tương tác với họ trong tương lai.