Ông Hoàng Minh Ngọc

Trưởng Phòng Business Development

"Cảm ơn SEFA Media đã đồng hành cùng Agribank Tây Đô vào khoảng thời gian cấp thiết nhất của chi nhánh. Hệ thống Automation Marketing có trải nghiệm rất tuyệt vời, kết hợp với Chương trình Xúc tiến giúp 85% khách hàng liên hệ lại chúng tôi. Quá tuyệt vời, kết quả ngoài mong đợi!"