SEFA là đơn vị Agency SEO Việt Nam đầu tiên được nhân sự Google đề xuất với các đối tác Quốc Tế.

Tuân thủ  theo nguyên lý của Google

Nội dung sản xuất hướng đến trải nghiệm người đọc, từ đó xây dựng nội dung website chất lượng, bền vững

Nói không với Back Link kém chất lượng dẫn đến hệ quả bị Google phạt