Ông Hoàng Minh Ngọc

Trưởng Phòng Business Development

Hệ thống Automation Marketing có trải nghiệm rất tuyệt vời, kết hợp với Chương trình Xúc tiến giúp 85% khách hàng liên hệ lại chúng tôi. Quá tuyệt vời, kết quả ngoài mong đợi!