Bà Trần Thị Bảo Quế

Quản lý Customer Experience

Hoàn toàn hài lòng với Kế hoạch Phát triển, quản lý hệ thống Marketing của SEFA Media. Cảm ơn đội ngũ đã không quản ngại ngày đêm hoàn thành trong thời gian gấp gáp và đạt được kết quả tuyệt vời cho MB Bank.