Chất lượng dịch vụ Quản trị Mạng xã hội tại SEFA Media

Khác biệt dịch vụ Quản trị Mạng xã hội của SEFA Media

Quy trình Quản trị Mạng xã hội tại SEFA Media bao gồm?

Tiếp nhận yêu cầu doanh nghiệp

SEFA Media tiến hành hỗ trợ thắc mắc và tiếp nhận yêu cầu, kết quả mong muốn kết quả Quản trị Mạng xã hội của quý khách hàng

Nghiên cứu thương hiệu và đối thủ

Bao gồm cả nghiên cứu thương hiệu và các đối thủ trên thị trường ngành hàng, cơ sở cho việc tối ưu và đưa ra phương pháp Quản trị hiệu quả nhất

Tư vấn phương pháp Quản trị Mạng xã hội

SEFA Media phối hợp cùng doanh nghiệp tư vấn phương pháp và hình thức Quản trị Mạng xã hội tối ưu nhất cho mục tiêu và ngân sách.

Lên kế hoạch Quản trị Mạng xã hội

SEFA Media tiến hành xây dựng một Kế hoạch Quản trị Mạng xã hội chi tiết từ nội dung mẫu quảng cáo đến thời biểu quảng cáo để phục vụ mục tiêu đã đặt ra.

Xây dựng và chuẩn hóa nội dung

Dựa trên kế hoạch và mục tiêu đã xây dựng, SEFA Media sáng tạo và xây dựng các hạng mục phục vụ Facebook ADS: Nội dung quảng cáo, hình ảnh, tối ưu page, cài đặt tracking,…

Triển khai chiến dịch

SEFA Media tiến hành xuất bản và phân phối các nội dung đúng như theo thời biểu như kế hoạch Quản trị Mạng xã hội

Theo dõi, đánh giá và tối ưu

Liên tục theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, kiểm soát chỉ số và tiến hành tối ưu, giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đạt mục tiêu KPIs theo thỏa thuận.

Báo cáo và Nghiệm thu

SEFA Media sẽ thiết lập báo cáo: mỗi ngày, tháng, tổng thời gian kết quả và các chỉ số sẽ chạy về mail của khách hàng. Và nghiệm thu kết quả chiến dịch sau khi kết thúc.