Xây dựng & Quản lý

HỆ THỐNG
QUẢNG CÁO ONLINE

SEFA đồng hành cùng thương hiệu hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh với dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu tiêu chuẩn!

Tầm quan trọng của Hệ thống Tài chính trong Marketing

Là một phần quan trọng trong hoạt động marketing, đóng vai trò quản lý, hoạch định và phân phối nguồn lực tài chính cho quá trình marketing, đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp hướng đến đúng thị trường mục tiêu. Tài chính marketing thường sẽ được tách biệt bộ phận rõ ràng ở các doanh nghiệp lớn.

Đối với doanh nghiệp nhỏ thì tài chính marketing được gán luôn cho bộ phận marketing nói chung. Hoặc sẽ được gộp với tổng thể các bản kế hoạch kinh doanh chung của doanh nghiệp, được chịu trách nhiệm bởi một người phụ trách quản lý tài chính nội bộ (CEO hoặc chủ doanh nghiệp).

Vai trò của tài chính Marketing trong doanh nghiệp?

Bộ phận tài chính marketing sẽ tác động trực tiếp tới quá trình triển khai marketing, mà marketing lại trực tiếp mang về doanh số và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Thế nên bộ phận tài chính marketing hệt như người cầm cân nảy mực, sẽ lên kế hoạch quản lý tài chính sao cho quá trình marketing thu về nhiều doanh số nhất với ngân sách tiết kiệm nhất.

Bộ phận tài chính marketing còn quyết định việc chi và thu tiền cho các chiến dịch trong doanh nghiệp, giám sát xuyên suốt hoạt động truyền thông. Đóng vai trò cầu nối giữa đội marketing và ban lãnh đạo để có thể đánh giá và sửa đổi kịp thời.

Bộ phận tài chính marketing triển khai hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nhận rõ đâu là đối thủ cạnh tranh, những điểm mạnh/yếu của đối thủ cạnh tranh để đưa ra phương án phù hợp. Từ đó tạo được “bước chạy đà” tốt nhất để xâm nhập thị trường, tăng lợi thế cạnh tranh.

Những vướng mắc của Giám đốc Điều hành

Đối tượng tham gia đào tạo

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC CHỨC NĂNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nội dung đào tạo bởi các chuyên gia tại SEFA

Tổng quan Tài chính ứng dụng trong Marketing
Phân loại chi phí & Báo cáo Tài chính cốt lõi
Phân tích Báo cáo P&L & Cải thiện lợi nhuận gộp
Quy trình lập ngân sách A&P hàng năm & ROI
Đổi mới từ quan điểm Tài chính & Tiếp thị Thương hiệu

Nhận được gì sau khóa đào tạo

VỚI CÁC CHỦ DOANH NGHIỆP, CEO

Nhìn được bức tranh tổng thể tình hình tài chính của doanh nghiệp

Biết cách kiểm soát chi phí, công nợ, tồn kho, dòng tiền và đọc vị số liệu kế toán

Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu, chủ động và ngăn ngừa rủi ro

Có cơ sở xây dựng để được cơ chế lương thưởng win - win, công bằng cân bằng và đồng bộ

Yên tâm trao quyền cho nhân sự cấp trung, ổn định nhân sự và đánh giá đúng năng lực nhân sự kế toán

Biết cách tổ chức cuộc họp tập trung phân tích nguyên nhân và giải pháp

VỚI NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Biết cách tổ chức công tác kế toán từ nhiệm vụ, định biên, xây dựng cấu trúc nhân sự bài bản…

Trở thành trợ thủ đắc lực giúp hoạch định, kiểm soát và cung cấp số liệu tham mưu

Hiểu tư duy hệ thống quy trình, biểu mẫu chuẩn chỉnh hướng tới mục tiêu công ty

Chuẩn hóa nghiệp vụ, hạch toán, hồ sơ chứng từ đảm bảo giải trình với Cơ quan thuế

Tổ chức sắp xếp lại quy trình, kết nối phòng ban với công tác kế toán để tối ưu hiệu suất

Thay đổi cách nhìn sai lầm về kế toán và chuẩn chỉnh hệ thống sổ sách

Gói đào tạo cho Doanh nghiệp

Đào Tạo Cá nhân 1-1

Hình thức: Online

60.000.000

Bản Kế hoạch dành cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với Chiến lược ngắn hạn, mức độ phủ sóng Thương hiệu chưa cao trên toàn quốc

Tổ chức trong Doanh nghiệp

Hình thức: Offline Hội trường

150.000.000

Bản Kế hoạch dành cho các Doanh nghiệp đang phát triển, phù hợp với Chiến lược trung hạn, mức độ phủ sóng Thương hiệu các thành phố lớn trên toàn quốc

Previous slide
Next slide

Khách hàng của chúng tôi

Dịch vụ nổi bật

Brand Strategy

Thương hiệu mạnh được xây dựng từ nền tảng vững chắc của một chiến lược thương hiệu tuyệt vời
Tư vấn Chiến lược Thương hiệu
Tái Định vị Thương hiệu
Kiến trúc Thương hiệu
Nhận diện Thương hiệu
Mở rộng Thương hiệu
Ra mắt Thương hiệu

Brand Marketing Strategy

Thương hiệu mạnh được xây dựng từ nền tảng vững chắc của một chiến lược thương hiệu tuyệt vời
Tư vấn Chiến lược Marketing
Truyền thông Thương hiệu
Phát triển Sản phẩm mới
Kích hoạt Thương hiệu
Lập Kế hoạch Marketing

Brand Idenity

Thương hiệu mạnh được xây dựng từ nền tảng vững chắc của một chiến lược thương hiệu tuyệt vời
Logo Thương hiệu
Bao bì Sản phẩm
Bộ nhận diện Thương hiệu
Ấn phẩm truyền thông
Thiết kế UI/UX

Brand Strategy

Thương hiệu mạnh được xây dựng từ nền tảng vững chắc của một chiến lược thương hiệu tuyệt vời
Tư vấn Chiến lược Thương hiệu
Tái Định vị Thương hiệu
Kiến trúc Thương hiệu
Nhận diện Thương hiệu
Mở rộng Thương hiệu
Ra mắt Thương hiệu

Brand Marketing Strategy

Thương hiệu mạnh được xây dựng từ nền tảng vững chắc của một chiến lược thương hiệu tuyệt vời
Tư vấn Chiến lược Marketing
Truyền thông Thương hiệu
Phát triển Sản phẩm mới
Kích hoạt Thương hiệu
Lập Kế hoạch Marketing

Brand Idenity

Thương hiệu mạnh được xây dựng từ nền tảng vững chắc của một chiến lược thương hiệu tuyệt vời
Logo Thương hiệu
Bao bì Sản phẩm
Bộ nhận diện Thương hiệu
Ấn phẩm truyền thông
Thiết kế UI/UX