Chiến lược Danh mục Sản phẩm

Quản trị Chiến lược Danh mục Sản phẩm – Vạch đường giá trị kinh doanh trong hoàn cảnh thị trường không ngừng biến động

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC DANH MỤC SẢN PHẨM

Đảm bảo tính đồng nhất yếu tố nhận diện thương hiệu và sản phẩm

Kiểm soát và xác định dòng tài chính, doanh thu và lợi nhuận

Định hướng đúng đắn trong cách thức hoạt động của doanh nghiệp

PRODUCT MIX

Product Mix

Chiều rộng Danh mục sản phẩm

Mỗi dòng sản phẩm tương ứng với mỗi phân khúc của thị trường để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Số lượng phân khúc có thể nhiều lên hoặc ít đi tùy vào theo đặc thù của thị trường.

Chiều sâu Danh mục sản phẩm

Chiều sâu danh mục sản phẩm đề cập đến tổng số sản phẩm trong một dòng sản phẩm.

Chiều dài Danh mục sản phẩm

Độ dài của danh mục sản phẩm đề cập đến tổng số sản phẩm trong tất cả các loại sản phẩm của doanh nghiệp.

Tính đồng nhất

Tính đồng nhất của danh mục sản phẩm đề cập đến cách các sản phẩm được liên kết chặt chẽ với nhau.

Mô hình vòng đời sản phẩm

Issue & Oppertunity

Bản chất của Danh mục sản phẩm là quản trị dòng sản phẩm ở các cấp độ trong mô hình BCG vào sơ đồ Vòng đời sản phẩm.
Tuy nhiên, vòng đời sản phẩm thời đại 4.0. cần đến Quản trị danh mục để không bị biến mất ở giai đoạn Suy thoái, mà để Đổi mới – Innovation!

PHÂN VÙNG THỊ TRƯỜNG

Phân loại danh mục sản phẩm để phục vụ cho mỗi phân đoạn thị trường khác nhau

 • Vị trí địa lý
 • Nhân khẩu học
 • Tâm lý học
 • Hành vi

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM

Định nghĩa

Định vị sản phẩm là vị trí sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu phù hợp với thị trường, nó phác thảo tất cả các tính năng làm cho sản phẩm trở nên độc đáo và cách thức cũng như lý do tại sao sản phẩm đó tốt hơn các sản phẩm hoặc giải pháp khác.

Mục đích

Định vị sản phẩm giúp định hướng cho kế hoạch triển khai ra thị trường, từ nội dung Marketing đến cách thức phòng Kinh doanh thuyết phục khách hàng tiềm năng.

Phương pháp chọn vùng định vị:

 • Xác định Quy mô, mật độ của thị trường mục tiêu
 • Xác định khả năng thích ứng: Năng lực, Sản phẩm/ Dịch vụ
 • Đối thủ/ Sản phẩm cạnh tranh cận nhất trong phân khúc
 • Nỗi đau của khách hàng có thật sự là cơ hội

KHỞI TẠO GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM

Product Mix

PRD - Product Requirement Document:

 • Vấn đề của sản phẩm
 • Vấn đề của sản phẩm cạnh tranh

MRD - Market Requirement Document

 • A/B Test Product
 • Khảo sát kỳ vọng của khách hàng tiềm năng

Qualified Feature Target

(Các chỉ tiêu tính năng QFT)

QUY TRÌNH TƯ VẤN

CHIẾN LƯỢC DANH MỤC SẢN PHẨM

Bước 1

Tiếp nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng

Bước 2

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ khách hàng và xây dựng bản Proposal

Bước 3

Ký cam kết

Bước 4

Tổ chức nghiên cứu chuyên sâu

Bước 5

Đề xuất chiến lược Marketing thương hiệu cho doanh nghiệp

Bước 6

Lập bản kế hoạch chiến lược thương hiệu tổng thể và chiến dịch chi tiết

Bước 7

Bàn giao dự án, đào tạo thực thi và hỗ trợ triển khai đồng hành phát triển

Cùng các chuyên gia Tư vấn Chiến lược Danh mục sản phẩm

đồng hành và xây dựng doanh nghiệp!

6+ năm kinh nghiệm thực hiện xây dựng chiến lược thương hiệu thành công.
Sáng tạo không ngừng, đem lại những giải pháp chiến lược hiệu quả.
Đa dạng kinh nghiệm triển khai dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu đa ngành nghề.
Hỗ trợ và giải đáp 24/7, làm việc với tất cả sự tận tâm và chân thành.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi