Đăng ký bản quyền website là gì?

Đăng ký bản quyền website là hình thức bảo hộ quyền tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm đối với giao diện website hoặc mã nguồn (code) của website để tránh mọi hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với website, giúp chủ sở hữu được độc quyền sở hữu giao diện website trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Lợi ích của việc đăng ký bản quyền website

Hình thức đăng ký bản quyền website

Có 2 hình thức đăng ký bản quyền website đó là đăng ký bản quyền giao diện và đăng ký bản quyền dưới hình thức chương trình máy tính.

Đăng ký bản bản quyền giao diện website

 • Đơn đăng ký bản quyền giao diện website
 • Cam kết sở hữu website, giao diện do tự mình tạo ra và không sao chép của bất kỳ ai
 • Tuyên bố của tác giả về chủ sở hữu tác phẩm trong trường hợp tác giả là chủ sở hữu
 • Quyết định của công ty giao việc cho tác giả xây dựng giao diện website trong trường hợp chủ sở hữu website là công ty. Hợp đồng thuê bên thứ 3 xây dựng giao diện website nếu thuê đơn vị khác thiết kế website
 • Bản in giao diện website trên giấy A4: 02 bản
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ căn cước của tác giả.
 • Bản sao CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước của chủ sở hữu là cá nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là tổ chức.

Đăng ký bản quyền website dưới hình thức chương trình máy tính

 • Đơn đăng ký bản quyền chương trình máy tính
 • 02 đĩa CD sao lưu code của website
 • 02 bản in code website đối với giao diện trang chủ
 • Cam kết của tác giả về việc tự viết code website, không sao chép từ bất kỳ nguồn nào
 • Quyết định của công ty giao việc cho tác giả code website trong trường hợp chủ sở hữu website là công ty. Hợp đồng thuê bên thứ 3 code website nếu thuê đơn vị khác
 • Bản sao CMND của tác giả
 • Bản sao CMND của chủ sở hữu website nếu là cá nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là tổ chức.

Quy trình đăng ký bản quyền website tại SEFA Media

Bước 1: Tư vấn dịch vụ
 • Tư vấn những quy định của pháp luật về đăng ký bản quyền website
 • Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền website
 • Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối của website
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến việc đăng ký bản quyền website.
Bước 2: Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của SEFA Media sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc đăng ký bản quyền website, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
Bước 3: Hoàn tất thủ tục đăng ký

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, các luật sư của SEFA Media sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký bản quyền website cho khách hàng.

 • Đại diện lên Cục Sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ đăng ký bản quyền website cho khách hàng
 • Đại diện nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền website tại cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng.
Bước 4: Hỗ trợ sau dự án

Hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ, xử lý các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký hợp lệ.

Lợi ích khi đăng ký bản quyền website tại SEFA Media