Thách thức khi Ra mắt thương hiệu mới mà doanh nghiệp cần biết

Khởi động một thương hiệu mới, phát hành một sản phẩm mới hoặc nâng cao hình ảnh của công ty tất cả đều có một điểm chung: tăng trưởng kinh doanh. Nó có thể hướng đến thị trường ngách hay thị trường đã có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, thì doanh nghiệp cũng cần […]