Xây dựng chiến lược Marketing – nghệ thuật chinh phục khách hàng

Việc không xác lập rõ chiến lược sẽ khiến cho các doanh nghiệp bị mông lung trong quá trình triển khai hoạt động Marketing, điều này cũng gây ảnh hưởng đến định vị của thương hiệu hay tệ hơn nữa là ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để giúp […]